קטורות מיסטיקה לטיהור מברזיל

בלעדי בארץ!
 קטורות מיסטיקה טיהור ייחודיות מברזיל.

הקטורות עשויות מעשבים וחומרים טבעיים בלבד!

העלויות והשימושים שונים בין קטורת לקטורת!

ההזמנה דרך הטלפון - 0524467070